” Unha vara de medir as ilegalidades pesqueiras de China”. Antón Luaces

Tiña a case absoluta seguridade de que a presenza da inmensa frota chinesa en augas alleas ao gran país asiático tería resposta. A primeira, e contundente, foi a de Ecuador, cuxa armada procedeu ó apreixamento dun dos arrastreiros chineses, incoando un expedente que polo de agora non se resolveu. A segunda resposta ven de Estados Unidos de América (EE. UU), que desprazou ao Pacífico Occidental varios dos seus gardacostas destinados a colaborar na disuasión en actividades ilícitas da frota pesqueira de China -a maior do mundo-, mesml apreixando algúns dos seus barcos acusados -como no citado caso de Ecuador- de practicar pesca de arrastre ilegal en augas territoriais doutras nacións.
Nunha información publicada por Galaxia Militar sinálase que os mencionados gardacostas norteamericanos, da clase “Centinela”, establecerán a súa base na rexión para combater as actividades “desestabilizadoras e malignas” da frota pesqueira chinesa. O asesor de Seguridade Nacional da Casa Branca, Robert O´Brien, afirmou que a resposta da Guarda Costeira ten coma obxectivo reforzar a soberanía das nacións da rexión. Os gardacostas levarán a cabo  operacións de seguridade marítima para afirmar a liberdade de navegación, salvagardar os buques pesqueiros e traballar coas autoridades pertinentes no vecindario.

Dado que China está a reclamar case que todo o Mar da China Meridional como súa e ten desputas fronteirizas marítimas con distintas nacións asiáticas -incluíndo Taiwán, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia e Xapón- a práctica dos barcos chineses de pescar en augas disputadas é estremadamente común. Tamén se sabe que a Armada de China escolta os seus barcos pesqueiros por augas estranxeiras e disputadas, feito que viola o dereito marítimo internacional.
Estados Unidos de América acusou a China de afundir un pesqueiro vietnamita,  interrompiu as operacións de gas e petróleo de Malasia e de invadir a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Indonesia.
Nun incidente especialmente preocupante, acontecido o pasado verán en augas das illas Galápagos (Ecuador) -onde existe unha sorprendente biodiversidade- perto de 300 barcos chineses permañeceron fora da xurisdicción local durante 30 días, rexistrando un total de 78.000 horas de pesca. Outro tanto está a pasar en distintos países africanos.