SumaRibeira pide facilitar o acceso da cidadanía á información municipal

Xurxo Ferrón, concelleiro voceiro de SumaRibeira

Xurxo Ferrón Vidán, concelleiro voceiro do Grupo Mixto SumaRibeira, presentou ante a Corporación unha proposta dirixida a impulsar e fortalecer a transparencia informativa no ámbito local, poñendo o foco na necesidade de acurtar a distancia entre os datos municipais e a cidadanía. A agrupación cidadá basea o seu rogo na formulación do concepto de transparencia (que, sosteñen, debe ser un rumbo a seguir e non unha meta acadada) e na necesidade de contar a nivel ribeirense con medidas que axuden a detectar eivas neste ámbito ou “prácticas que dificulten ou impidan analizar, criticar ou fiscalizar”.

En termos máis concretos, a proposición de SumaRibeira diríxese a pór fin aos atrancos coma o que se describe nestes termos “Recentemente tivemos coñecemento de que aínda no 2020, para obter información dun expediente municipal, a persoa interesada debe presentarse fisicamente no Consistorio para revisar o expediente, escollendo as páxinas das que quere dispoñer e aboando unha taxa de 46 céntimos por páxina de formato A4”, explica a plataforma cidadá, engadindo que “con este sistema, se ao revisar as copias pedidas esta persoa se decata de que precisa máis, terá que volver a solicitar quenda, revisar de novo o expediente nas dependencias municipais e localizar, solicitar e pagar de novo polas copias obtidas”. Para SumaRibeira trátase dunha “tarifa inxustificada e desproporcionada e cremos que debe ser reducida de xeito significativo, xa que de feito supón un atranco ao acceso á información”.

A agrupación cidadá tamén lembra que aos atrancos devanditos “súmase o feito de que cando persoa interesada solicita a información en formato dixital, aportando ela o soporte para o almacenamento, lle sexa aplicada a mesma tarifa”.

E engaden dende SumaRibeira: “Que por facilitar información de expedientes dixitalizados en soporte aportado pola usuaria se aplique a mesma taxa que en formato papel nos parece un despropósito dobremente incomprensíbel, por unha parte polo que ten de potenciación do consumo innecesario de papel, tinta e enerxía, e por outra, polo abismo existente entre o custe que para a Administración municipal ten o subministro da información e o que se lle cobra á usuaria”.

A plataforma que coordina Xurxo Ferrón sostén que sería apropiado aprobar os puntos seguintes:

1- Que se reduzan das taxas actualmente establecidas para a obtención de fotocopias en papel ata un prezo aproximado ao custe medio que supón para o Concello o seu fornecemento.

2- Que en consonancia co punto anterior se reduzan ás taxas a aplicar para a obtención de información en formato dixital, que sempre que sexa posíbel será potenciada cara a contribuír á diminución da contaminación ambiental.

3- Que sexan dadas as instrucións e se dote dos medios necesarios para que en todas as obras nas que corresponda, antes do seu inicio, se proceda á colocación do preceptivo cartel de obra.