O BNG de Noia levará a pleno o apoio aos sectores marisqueiro e bateeiro

O grupo municipal do BNG de Noia vén de presentar unha iniciativa para
ser debatida no pleno en apoio aos difíciles momentos que están a pasar
os sectores marisqueiro e bateeiro da ría de Muros e Noia, bases para a
economía da comarca.
Dende o BNG sinalan que á difícil situación derivada da situación
epidemiolóxica e os seus efectos sobre os ingresos obtidos por unhas
capturas menos numerosas con respecto ao ano pasado súmanse a
incidencia duns problemas que se arrastran dende hai anos coma os
derivados polas carencias no saneamento da ría e no funcionamento do
Intecmar.
Con respecto ao saneamento da ría, a iniciativa pretende que a Corporación
Municipal inste á Xunta a adoptar medidas para a mellora da calidade das
augas; como poden ser, a eliminación dos puntos de verteduras
identificados pola Xunta de Galiza na bacía do Tambre e na ría de Muros
Noia, rematar e poñer en marcha o plan director do saneamento de Noia,
ou, a culminación das instalacións de tratamento e depuración de augas
residuais nos concellos que realizan verteduras á bacía do Tambre e a
mellora das existentes.


Por outra banda, e con respecto ao funcionamento do Intecmar, pretende
o BNG levar ao pleno un dos temas máis candentes na actualidade da vila,
para que, deste xeito, se amose apoio ás reclamacións do sector
marisqueiro de que o Intecmar aumente os seus servizos ampliando ás
análises das augas a fins de semana e festivos. Recordan dende o grupo
propoñente que “ante a inactividade do Intecmar os sectores marisqueiro
e bateeiro teñen visto a súa actividade e os seus ingresos paralizados en
varias ocasións cando as condicións eran idóneas para saír a faenar”.
Os nacionalistas piden ademais que, unha vez se coñeza o Plan Director de
Saneamento de Noia, se convoque unha reunión coa presencia de
representantes do equipo redactor, da confraría, de Plademar e dos grupos
políticos municipais. O gallo desta reunión sería o coñecemento do Plan, os
temas aos que alude a iniciativa, así como outros que puideran ser de
interese común das partes.