“Desafiuzamentos en plena pandemia”. José Manuel Pena

En plena Pandemia do Covid 19 séguense producindo desafiuzamentos no noso país. Segundo datos do CGPJ, entre xaneiro e xuño do ano en curso, foron máis de 11.000 os desafiuzamentos de vivendas en España. Na maioría dos casos son familias vulnerables e sen garantirlles a alternativa habitacional necesaria.
Hai que ser claro e sinalar que as medidas adoptadas polo Goberno central como por parte da Xunta de Galicia son insuficientes. Concretamente na zona de Santiago e comarca hai máis de dous mil persoas que carecen de vivendas adecuadas e segundo o último informe de Foessa máis de dous millóns de persoas sofren situacións de inseguridade na vivenda en España.

As colas da fame son a viva imaxe do drama de miles de familias de moitos pobos e cidades, a maioría delas con problemas para poder garantirse unha vivenda digna ou un realoxamento ó alternativa habitacional adecuada. O peor de todo é que se continúan desafiuzando a familias vulnerables, algunhas con menores sen ningún tipo de humanidade nin consideración, por parte dos xuíces que ditan eses autos ou sentenzas, sen ter en conta
os protocolos establecidos legalmente.
Decretos e máis Decretos ditados, por parte do Goberno central e das Comunidades Autónomas, pero as familias vulnerables seguen quedándose na rúa por problemas económicos. Xa é necesario un Decreto urxente paralizando todos os desafiuzamentos, nestes difíciles momentos de emerxencia sanitaria. Si os desaloxos son por falta de pagamentos de hipotecas, é necesario que as familias sigan residindo nesas vivendas habituais e en caso de falta de pagamentos de alugueres que a Xunta de Galicia e os propios Concellos garantan o realoxamento correspondente das familias vulnerables, como legalmente é perceptivo.