Avanzan en Noia as obras do malecón de Cadarso

O alcalde do Concello de Noia, Santiago Freire Abeijón e o concelleiro de obras, Martín Fernández Godón, supervisaron este martes 3 de novembro as obras de pavimentado con aglomerado en quente e mellora do firme da travesía do malecón de Cadarso.

Estes traballos de acondicionamento viario, desenvolvidos pola Deputación Provincial da Coruña, terán continuidade ao longo dos días vindeiros, co pintado do firme e a colocación da sinalización horizontal, retomándose tamén as obras da glorieta de entrada a Noia para o seu remate e posta en servizo por parte de Costas do Estado.

O Concello explicou que estas melloras entroncan coas dársenas de Cadarso e Gasset e que permitirán rematar as obras iniciadas hai xa meses por parte da empresa adxudicataria das mesmas.