Aberta a matrícula das escolas de idiomas de Noia e Ribeira

As seccións comarcais da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela abriron un período de matrícula extraordinario para os cursos que ofertan este ano académico.

Os interesados en estudar inglés ou francés aínda están a tempo de inscribirse durante este mes ata completar prazas. No departamento noiés quedan vacantes en todos os niveis de inglés tamén en francés hai prazas libres en todos os grupos.

Na sección de Ribeira conta unicamente con formación en inglés e ten prazas vacantes en toda a súa oferta educativa.
Para inscribirse na escola de Noia, situada no instituts Virxe do Mar os interesados poden enviar un correo cos seus datos e o nivel ao que queren acceder a eoi.santiago.noia@edu.xunta.gal ou chamar 881 866 831. De igual modo, no caso de Ribeira, ubicando no Instituto Número Un, os trámites realizaranse a través da dirección eoi.santiago.ribeira@edu.xunta.gal ou no teléfono 881 866 908.