Ribeira implantará dous centros de compostaxe comunitario e 85 en vivendas

O Concello de Ribeira vén de dar luz verde a instalación de dous centros de tratamento comunitario para o tratamento in situ de biorresiduos no casco urbano, así como 85 composteiros domésticos para o tratamento de biorresiduos en vivendas.
Máis concretamente, as dúas áreas de compostaxe estarán localizadas en sendas parcelas situadas nas inmediacións do barrio de Abesadas e da avenida das Airós. O propósito é que reciban a fracción de residuos orgánicos dos domicilios nun radio de 500 metros. Tamén se empregarán restos de desbroces, podas e céspede tanto das hortas e xardíns de propiedades particulares como os procedentes dos parques e xardíns municipais no radio de afección do centro de tratamento comunitario: este material residual procedente de parques e xardíns empregarase como material estruturante.

O proxecto tamén inclúe a compostaxe doméstica en 85 vivendas, tanto do núcleo urbano como do resto de parroquias, que dispoñan de terreo para a instalación dun composteiro e reutilización do compost producido. Así, distribuirase entre os veciños participantes os materiais necesarios (compostador, aireador, etc.) e impartiráselle a formación adecuada para a elaboración do compost a partir da fracción orgánica xerada nos seus domicilios e que empregarán como no propio xardín ou horta particular.
Para a execución do proxecto solicitouse unha subvención á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia competitiva para os anos 2020-2021. Segundo a resolución recibira, o Concello recibirá unha achega de 59.998,60 euros.