Ribeira baixa o imposto de circulación e mellora o tráfico en Carreira

O Concello de Ribeira alcanzou un acordo para adquirir por uns 200.000 euros dous inmobles no núcleo de Campos, na entrada a Carreira o derribo dos cales permitirá ampliar o vial nese punto e eliminar a estreita e pechada curva da Molinera, un perigoso embude para os vehículos.

Dado que a vía pertence á Deputación, o Concello solicitará a esa administración que execute a obra.

Coa compra destas casas anunciada polo alcalde do pleno ordinario deste mes ponse fin así a un problema histórico nun punto no que o paso de vehículos estréitase nunha pechada curva, sen visibilidade e sen apenas espazo para os peóns.

Carreira. Ribeira (Google maps)

Unha situación similar prodúcese en Castiñeiras, debido tamén á existencia dunha vivenda moi pegada á vía, nunha curva pechada. Neste caso, a administración local contactou cos seus donos para adquirila co mesmo fin, pero o alcalde dixo a este diario que só ve posible “recorrer á expropiación” ante o elevado prezo que poñen sobre a mesa.

Outro dos asuntos abordados no pleno foi a modificación das ordenanzas fiscais. O Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica redúcese un 3 %, alcanzado así unha baixada acumulada do 8,5 % nos últimos anos.

Ademais, incluíuse a exención solicitada polo colectivo de taxistas pola taxa de ocupación que lles afecta uns 47 € ao ano e tamén se acordou suprimir para o próximo ano a taxa das terrazas.

A Corporación aprobou unha emenda do PP á moción do BNG solicitando medidas para aliviar o tráfico na avenida de Ferrol, pola que se instará á Xunta a reforzar a seguridade viaria. O Concello controlará a velocidade con radares móbiles.