As contornas dos colexios de Boiro xa teñen sinais verticais de limitación de velocidade a 30

O Concello de Boiro, a través da área de Mobilidade, puxo o punto de mira na seguridade viaria nas contornas de todos os centros de ensino do termo municipal, poñendo en marcha iniciativas para eliminar todo tipo de riscos. Estas materializáronse na colocación estes días, por parte dos operarios municipais, de sinais verticais de límite de velocidade a trinta quilómetros por hora nas zonas escolares. Esta medida é froito do diálogo que a Concellería de Educación mantén cos equipos directivos dos centros de educativos e coas asociacións de nais e pais para atender ás súas solicitudes e demandas de mellora.

O Goberno local explica que o primeiro que se realizou foi un estudo das zonas de acceso e contornas dos centros de ensino de Infantil, Primaria e Secundaria para detectar os puntos máis conflitivos e intensificar a sinalización. Os operarios municipais encargados da sinalización viaria están a colocar os sinais verticais de limitación de 30 por zona escolar na contorna de todos os centos educativos do municipio.

A área de Mobilidade informou de que seguirá a traballar para mellorar a seguridade cidadá no termo municipal, reforzando a sinalización e facendo melloras e aumentando a seguridade en materia de circulación.