ABAS e o Concello da Pobra convocan o terceiro Concurso de Relatos Breves Historias de Mulleres

A Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade (ABAS) e o Concello da Pobra do Caramiñal convocaron a terceira edición do Concurso de Relatos Breves Historias de Mulleres, un certame dirixido a visualizar reivindicar narracións en clave feminina a través do talento creativo das nosas autoras e autores. O dito certame está dirixido a persoas a partir dos 12 anos de idade e o prazo de presentación remata no día 12 de novembro de 2020.

Estabelécense para o citado concurso catro categorías: unha adolescente, dirixida a persoas de entre 12 e 16 anos de idade; outra xuvenil, para persoas de 16 a 30 anos de idade; a categoría adulta, para persoas de máis de 30 anos e a categoría diversa, dirixida a persoas con discapacidade de máis de 16 anos e convidadas dende a organización (terase en conta a idade no último día do prazo de presentación).

Segundo se especifica nas bases, os traballos deberán ser en galego, orixinais e inéditos, cunha extensión máxima de 1.000 palabras e cunha temática que trate sobre a violencia en todas as súas expresións exercida sobre as mulleres, a igualdade ou as liberdades e diversidades sexuais.

Os traballos deberán ser enviados á Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade (ABAS), ao enderezo electrónico coordinador.abas.asoc@gmail.com Nun documento, en formato PDF, enviarase o citado traballo, que virá asinado cun pseudónimo ou alcume (deste xeito garántese que o xurado descoñeza a autoría); noutro documento, en formato PDF ou Word, achegarase o nome do traballo, nome e apelidos, documento de identificación, data de nacemento, enderezo electrónico, enderezo postal e teléfono.

O xurado estará formado por catro persoas con coñecementos en materia de xénero e literatura.

Os premios serán os seguintes:

– Categoría diversa: 1º premio, un vale de 90€ nos comercios da Pobra do Caramiñal e 2º premio de 60€ nos comercios da Pobra do Caramiñal e mais un lote de libros da Fundación Barrié.

– Categoría adulta: 1º premio, un vale por valor de 150€ nos comercios da Pobra do Caramiñal e mais un lote de libros da Fundación Barrié.

-Categoría xuvenil: 1º premio, un vale por valor de 150€ nos comercios da Pobra do Caramiñal e mais un lote de libros da Fundación Barrié.

-Categoría adolescente: 1º premio, un vale de 80€ nos comercios da Pobra do Caramiñal e mais un lote de libros da Fundación Barrié; 2º premio de 40€ nos comercios da Pobra do Caramiñal e mais un lote de libros da Fundación Barrié.