A Marea Cidadá de Noia promoverá un aumento orzamentario para as asociación pro saúde mental

A Marea Cidadá de Noia buscará que, alén de aumentar as partidas orzamentarias para A Creba e A Misela, se establezan mecanismos conxuntos para impulsar a integración laboral.
A pandemia da COVID-19 tivo un enorme impacto na vida de todas e de todos, pero moi sinaladamente nas persoas que padecen enfermidades de tipo mental.
Por este motivo, dende a Marea Cidadá de Noia proporáse ao resto de grupos da corporación municipal o aumento da dotación orzamentaria para a asociación pro-saúde mental A Misela en 3.000 euros, así como tamén se proprá un aumento da partida orzamentaria destinada á asociación A Creba.
Dende a Marea Cidadá de Noia entendemos que, ademáis, cómpre iniciar canto antes reunións con ambas as dúas asociacións para establecer mecanismos que permitan a inserción laboral das persoas usuarias de ambas as dúas asociacións mediante contratos menores co Concello de Noia.
Dende a Marea Cidadá enténdese que é fundamental, en medio dunha pandemia como a que estamos a vivir, que as institución públicas fagan un esforzo aínda maior por coidar dos veciños e veciñas con máis necesidades, promovendo deste xeito a súa integración e inserción na vida pública ca maior normalidade.