Ribeira adxudica axudas COVID 19 do plan Reactiva a un total de 138 establecementos

Un total de 138 establecementos de comercio e hostalería do municipio
beneficiáronse das liñas de axudas COVID-19 lanzadas a mediados de xuño no marco do Plan Reactiva Ribeira, logo de que a Comisión Avaliadora ditaminase a correspondente resolución.
Das mesmas, un total de 15 entidades acolléronse á convocatoria de axudas dirixidas á mellora e innovación do comercio local, con importes que alcanzaron ata os 3.500 euros (os beneficiados dispoñen ata o 20 de novembro para xustificar a axuda).
Moito máis numerosa foi a liña destinada á reactivación do comercio e
a hostalería local, na que foron 123 os establecementos que cumpriron os requisitos esixidos, dos cales un total de dezaoito alcanzaron unha subvención de 2.000 euros (neste caso, a data límite para xustificación da axuda é o 11 de outubro).
O Concello está a preparar novas liñas de subvencións contra os efectos da pandemia no termo municipal no marco do Plan Reactiva Ribeira.


Duplicación contía subvencións escolares
Cómpre lembrar ao respecto que aínda está aberta a convocatoria para a concesión de axudas municipais destinadas libros, material escolar e comedor do Concello: unhas axudas que este ano viron duplicada a súa contía, pasando de 30.000 a 60.000 euros e reservando a metade especificamente para casos COVID-19
(representantes da unidade de convivencia familiar afectados por ERTEs ou ben que estiveron obrigados á suspensión da actividade pola norma estatal ou autonómica derivada do estado de alarma).
O prazo para esta liña de subvencións expira o 22 de setembro.

Maís información da resolución de axudas COVID:
http://www.ribeira.gal/adxudicacion-de-axudas-provocadas-polo-covid-
19/

Máis información da convocatoria de axudas escolares:
http://www.ribeira.gal/concesion-de-axudas-municipais-de-libros-
material-escolar-e-comedor-para-alumnos-as-dos-centros-docentes-
publicos-e-concertados-de-educacion-infantil-educacion-primaria-e-
secundaria-do-concello-de-r/