Os socialistas ribeirenses piden o arranxo da rúa Chouza de Ameixida

O Grupo Municipal Socialista de Ribeira insta o Pleno da Corporación
Municipal a que por parte dos servizos técnicos municipais se proceda a realizar un proxecto de pavimentación e acondicionamento da rúa dá Chouza 9030, coa limpeza e dotación de servizos oportunos.

A rúa dá Chouza, está situada no lugar de Ameixida-Castiñeiras, comprendida entre a rúa dás Cobas e a estrada provincial CP-7307.
Debido á configuración do pavimento, parte en formigón, e parte en asfalto, e á normal deterioración causada polo paso do tempo, a vía preséntase con irregularidades notorias e fochancas no firme, que dificultan a circulación rodada, e tamén peonil.

Os veciños do lugar quéixanse, segundo din, da situación do camiño público, e reclaman o acondicionamento da devandita, co fin de mellorar a circulación e seguridade viaria.
Por iso os socialistas piden que se incluida o proxecto de pavimentación da vía na próxima convocatoria do Plan Único da Deputación dá Coruña para o ano 2021.

.