O Concello do Son organiza un novo curso de cociña para axudar ao fortalecemento do sector

O Concello de Porto do Son vai poñer en marcha este mes de outubro un Curso de Cociña centrado na elaboración de tapas e pinchos. A actividade formativa, que se vai desenvolver ao longo de 20 horas, insírese nas accións que se están a impulsar dende o Goberno local para a potenciación e revitalización do sector da hostalería, dando continuidade a outros cursos celebrados este mesmo ano, como por exemplo o de manipulación de alimentos (10 horas de formación) e o de alerxias e intolerancias alimentarias (30 horas de formación).

Dadas as características, contidos e obxectivos do curso, terán prioridade de acceso aquelas persoas que teñan relación directa con actividades de hostalería, restauración, comedores, ou actividades análogas.

Para poder participar, as persoas interesadas deben presentar a súa solicitude de participación na conta de correo jose.pazo@portodoson.gal (+ número de DNI e documentación acreditativa da vinculación co sector) entre os días 21 e 25 de setembro.