O Concello da Pobra perfila os detalles dun plan de redución das emisións de CO2

O Concello da Pobra do Caramiñal está a ultimar un plan para dar novos e importantes pasos en materia de emisións de CO2. O programa foi a base da xuntanza telemática mantida este mércores 9 de setembro entre o equipo de Goberno da Pobra, a técnica municipal da Área do Medio Ambiente e unha representante de Sicasoft Solutions, empresa encargada da asistencia técnica no referido ao Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), documento clave dentro do Pacto das Alcaldías, do que forma parte o Concello da Pobra.

A través do devandito plan, o Goberno local expón como acadará o compromiso asumido de lograr en 2030 unha redución do 40% das emisións do CO2 (e outros gases de efecto invernadoiro) no prazo de 10 anos. Para logralo, a estratexia pon o foco na implicación da cidadanía e das administracións públicas, co fin de “loitar contra o cambio climático con medidas pensadas, cuantificadas e reais”.

Con encontro virtual deste mércores quedou ultimado o referido plan, con tódalas accións de mitigación e adaptación xa definidas, ademais de se presentar uns orzamentos moi estimativos (baseados no custo de mercado e en accións semellantes desenvolvidas) cos cales financiar as intervencións que se pretenden. O Concello confirmou que o documento será presentado á oposición, con posibilidade de se producir algún cambio por petición súa. Posteriormente, este asunto será levado ao pleno para debater a súa aprobación.

Por outra banda, o Concello da Pobra do Caramiñal acaba de recibir a notificación de que resultou beneficiario dunha axuda de 6.000 euros (cantidade máxima á cal podía optar) por parte da Consellaría do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta, contía destinada a sufraga-la asistencia técnica.