Familias de Ribeira pendentes de desafiuzamento

Esta mesma semana chegaron á Plataforma “Stop Desafiuzamentos” Barbanza, dúas familias de Ribeira por problemas coa súa vivenda habitual. Unha delas por unha execución hipotecaria do BBVA, a través do Xulgado número 1 e que establecen a data do DESAFIUZAMENTO para o día 26 de novembro do ano en curso. Neste caso concreto trátase dun matrimonio de octoxenarios que desexan poder continuar na vivenda habitual por iso é polo que se comezan coas negociacións coa entidade financeira ao obxecto de que poidan seguir na vivenda, ata o seu falecemento, e que logo o inmoble recaia a favor do banco. A avanzada idade e os problemas de saúde sería algo moi prexudicial para ambos os cónxuxes se se visen obrigados a abandonar a vivenda.

Por outra banda e en relación á outra familia trátase dunha reclamación por “DESAFIUZAMENTO PRECARIO”, pola falta de pagamento das rendas do aluguer, iniciada por parte dun particular (gran garfo) a través tamén do Xulgado número 1 de Ribeira e que teñen sinalado para o mes de decembro o seu desaloxo. A familia pretende solicitar as axudas correspondentes, desde os servizos sociais e a Xunta de Galicia, para un posible REALOXAMENTO, ante a precaria situación familiar.