En Ribeira convocadas as probas de acceso ao conservatorio “Enrique Paisal”

O Conservatorio de Música Profesional de Ribeira ‘Enrique Paisal’ anuncia que, con motivo da posta en marcha dun novo curso, o vindeiro martes día 8 ás 10 horas terán lugar as probas de acceso ao 1º curso de grao elemental: unhas probas que en condicións normais terían lugar no pasado xuño pero que houbo que adiar dadas as circunstancias extraordinarias que estamos a vivir.
Ademais, as probas de acceso aos outros cursos, tanto do grao elemental como profesional, serán o xoves día 10 a partir das 16 horas. Para estas últimas probas é imprescindible a formalización dunha matrícula e ol prazo estará aberto ata o día 8.
Cómpre informar tamén de que hoxe martes terán lugar as probas extraordinarias de materias pendentes do curso 2019-2020.
Protocolos covid
En todos os casos aplicaranse un protocolo covid que inclúe, por exemplo, a utilización de máscaras, a hixienización de mans (colocáronse dispensadores á entrada e en todas as aulas), o mantemento da distancia de seguridade e a entrada ao centro só do alumnado unha vez chamado.