Aprobada en pleno a modificación da ordenanza das terrazas en Boiro

O Concello de Boiro celebrou este xoves 10 de setembro a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de setembro. A sesión contou coa ausencia da concelleira do PSOE, María Outeiral, e, malia que arrincou sen a presenza do concelleiro de IC Boiro, Manuel Velo Velo, este incorporouse ao inicio do segundo punto da orde do día. A sesión comezou coa aprobación da acta do pleno previo e coa aprobación da modificación da execución do orzamento para determinar as subvencións nominativas de 2020.

Tamén se aprobou inicialmente, no transcurso da sesión, o expediente para actualizar a ordenanza para instalación de terrazas no Concello de Boiro (8 votos a favor do PSOE/ BNG/ IC Boiro/ Ciudadanos e 8 abstencións de PP e Boiro Novo). Esta modificación, como lembraremos, veu da man do Concello de Boiro co obxectivo de “dar resposta aos intereses da cidadanía e actividades hostaleiras, así como clarificar os procesos de solicitude, autorización e pago das taxas correspondentes”. Entre as modificacións que se engaden inclúense cambios nos prazos de presentación de solicitudes (segundo as actuais disposicións, todos os hostaleiros teñen que facer a solicitude de instalación no mesmo período, entre o 1 de novembro e o 15 de decembro, mentres que na actual actualización recóllense distintos prazos para os distintos períodos de instalación: todo o ano, período estival ou Semana Santa).

Amais, no pleno aprobouse inicialmente a ordenanza de circulación do Concello de Boiro, a modificación do regulamento do Consello Escolar Municipal (por unanimidade) e mailo convenio de colaboración entre o Ministerio del Interior (a través da Secretaria General de Instituciones Penitenciarias), e o Concello de Boiro para o cumprimento de penas de traballo en beneficio da comunidade (TBC).

Pola contra, denegouse unha moción do grupo municipal do Partido Popular para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais.

A maiores, aprobouse unha moción do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a Lei de Memoria Histórica, outra moción do BNG sobre o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2020-21 e máis unha proposta de IC Boiro / Grupo Mixto para a substitución de tubaxes en mal estado con amianto (por unanimidade). O grupo IC Boiro tamén presentou unha moción de urxencia relativa a favorecer os trámites para apertura da hostalería de ocio nocturno, que foi aprobada por todas as agrupacións.

A sesión plenaria pode verse completa na canle de YouTube do Concello de Boiro a través dunha ligazón específica.