ABAS busca persoal voluntario para o programa de reforzo educativo

A ONG ABAS fai un chamamento á busqueda de persoal voluntariao para o desenvolvemento dun programa de reforzo educativo dirixido aos e ás menores de familias en risco de exclusión social. Levarase a cabo en dúas ubicacións, A Pobra e Ribeira.

É obxectivo desta entidade unha sociedade máis xusta e igualitaria, polo que cren que non todo o mundo está en igualdade de condicións cando por motivos determinados, especialmente económicos, non todo o mundo pode acceder a unhas clases que complementen o traballo feito nas aulas.

As persoa que estean interesadas en participar nesta iniciativa poden contactar no enderezo electrónico coordinador.abas.asoc@gmail.com. Tamén se aceptan donativos de quen desexe colaborar economicamente con este proxecto, poden solicitar o número de conta mediante o mesmo correo electrónico.