“A conquista de espazo”. Antón Luaces

Este mércores foi entregado á Autoridade Portuaria da Coruña un novo espazo gañado ao mar no porto exterior de Punta Langosteira. Trátase dun novo peirao de 350 metros de longo e una explanada de 40.000 metros cadrados, co que se conforma unha liña de atraque contínua de 1.560 metros, con calados que chegan ós 21,85 metros. 
Dende a súa entrada en servizo, Punta Langosteira -ubicada no concello de Arteixo- acadou os 10,4 millóns de toneladas de mercadorías cargadas e descargadas, cifra que, nen moito menos, sería a resposta máis axeitada a un investimento económico de perto de 900 millóns de euros realizado só nas obras de construción do porto.

Dado este investimento máis que significativo e o escaso rendemento que se tira del, hai sen embargo o que se podería cualificar de intanxibles -que non son tal na realidade- que deberían contar tamén á hora de facer contas. Porque se ben algunhas das grandes empresas e negocios que se dixera -tanto por parte da Xunta como pola da propia Autoridade Portuaria coruñesa- que ían dispor de espazos e actividade propia nese Porto Exterior, o certo é que son ata o de agora mínimas as respostas e que a entidade portuaria non é quen de pór remate ós gatos xerados por unha obras que non dan rematadas nen se albisca cando poden rematar.
Pero, iso sí, en Punta Langosteira están a producirse fenómenos cos que nunca se contou  nen antes, nen durante, nen dempois das obras: Langosteira e o seu porto exterior rivalizan con zonas percebeiras recoñecidas mundialmente, como son as do Roncudo, cabo Ortegal, Aguiño, cabo Silleiro, Cedeira, etc.

Homenaxe o percebe en Aguiño

Sí, os percebes que se crían nos grandes bloques de cemento que conforman os rompeondas dos peiraos son excelentes. É a versión do que acontece na zona, relatada polos propios mariñeiros que agora faenan alí e ós que xa comezan a poñer pegas os servizos de vixilancia da Autoridade Portuaria, que non queremn velos por alí. Son os mesmos mariñeiros que, dende a súas embarcacións, controlan a incesante actividade depredadora de inmensas mandas de atúns dun peso aproximado de entre 400 e 500 quilos por unidade que ninguén pode capturar porque, neste momento, é unha especie vedada pola Secretaría General de Pesca.
É dicir: diñeiro público investido nas obras de construción dun porto exterior cuxo rendemento económico nen moito menos se corresponde co esforzo inversor dedicado a tales obras e, por outra banda, cando se pode extraer dese Porto Lento Comecartos un beneficio natural, non se autoriza a extracción de percebe nen a captura de atún por unha ou outra circunstancia. 
Como se pode comprobar, na conquista do espazo sempre gañan os engadidos.