“Xogar con cartas marcadas. Por Antón Luaces

Que a plataforma continental española é sumamente reducida, o que inflúe nas posibilidades de pesca do Estado español, é algo que a ninguén se lle agocha. Condicionada no Cantábrico polo reparto de augas con Reino Unido e Francia, e no sur con Marrocos, non ten o Goberno español medios que lle permitan aplicar medidas que  noutros países -Francia, por exemplo- non só resultan posibles se non que van ser, moi probablemente, de aplicación en breve tempo e de non variar o previsto para a explotación dos fondos mariños e poñer en práctica actividades de mineiría sumamente beneficiosas para os países con capacidade de ampliar esa plataforma. 

Plataforma continental 

Francia vai estender a súa plataforma continental fora das illas de Reunión e Saint-Paul e Amsterdam (terras francesas do Sur e a Antártida) para ampliar o seu dominio mariño en más de 150.000 quilómetros cadrados (58.121 fóra de Reunión e 93.202 fóra de Saint-Paul e Amsterdam), o equivalente a máis dunha cuarta parte da zona de Francia.
Esta nova extensión, autorizada pola Comisión de Límites da Plataforma Continental, organismo especializado das Nacións Unuidas, aumenta os dereitos do país galo  para explorar e explotar os recursos do fondo mariño e o subsolo (hidrocarburos, minerais, metais e recursos biolóxicos) más aló de 200 millas náuticas (350 quilómetros) e ata 650 quilómetros da súa costa.  So atinxen estas posibilidades ao solo e o subsolo. As augas restantes, pola sua banda, ao dominio internacional. 
A ampliación outorga a Francia novas posibilidades para explotar os recursos submariños. Máis tamén é unha oportunidade para descubrir e protexer unha biodiversidade polo de agora pouco coñecida. Segundo o instituto francés para a explotación mariña IFREMER, que participou no procedemento, “a operación non está na axenda. Teña en conta, sen embargo, que Francia leva anos realizando estudos sobre os recursos potenciais que podería conter o fondo mariño”.
Francia aínda pode reclamar arredor de 500.000 quilómetros cadrados de plataforma continental en base ós arquivos que Nacións Unidas examina ou aínda pode examinar.
Formulacións deste carácter poderían facer variar substancialmente as reclamacións presentadas por Marrocos sobre a súa soberanía territorial submariña das Illas Canarias e, deste xeito, ampliar tamén a su plataforma continental.