“Virar o aparello”. Por Antón Luaces

O señor Ciprián Carballeira era toda unha institución no barrio do Peirao ou Peiral, en Riveira. Un día si e outro tamén, arranchaba a súa dorna -sempre varada na praia de Colomer (xa desaparecida), a proa desafiante cara a Ínsua, ben asentada nas escoras- permanentemente limpa e disposta para poñer rumbo á boca da ría de Arousa. Se non me falla a memoria, Tucho e Ciprián, dous homes barís sempre dispostos para o traballo, eran os seus fillos, ao igual que o pai grandes mariñeiros. Todos eles comezaron a “andar ao mar” de moi nenos, como posiblemente acontecera co avó. A súa formación, como me ten comentado Tucho (Antucho) -que deixou a pesca de baixura para percurar mellores acomodos e medios de vida noutros eidos da mercante en augas de Holanda- foi, en primeira instancia a inherente á dorna e as pesqueiras que con esta sepoden facer (que non son poucas). Aprender de cada hora, cada día no mar máis ou menos preto da costa; aprender do mar e do vento, recoñecer as marcas para o retorno ao faro da Ïnsua e de aquí, á praia de Colomer. E, para “ir tirando” na vida, saber ler e escribir e ter unha certa soltura nas catro reglas para nomn enganar nin que te enganen. Saber de mar para andar ou navegar nel. E así un día e máis outro. Como os Carballeira, centos de mariñeiros de Riveira, que deron  remuda ós seus maiores. Unha remuda que chega agora para os maiores de 16 anos que teñan ou non experiencia no sector pesqueiro, con ou sen título relacionado co oficio. Son, ou tentan que sexan, o relevo xeracional que non da chegado. O Relevo 2020, unha iniciativa de formación pesqueira que promoven, xuntamente coa Xunta de Galicia, cinco Grupos de Acción Social do Sector Pesqueiro (GALP): os da Mariña-Ortegal, Ártabro Norte. Ártabro Sur, Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible, e Ría de Arousa.

Un programa que pretende a remuda ou relevo xeracional no sector pesqueiro a través da formación de xoves mediante o mellor coñecemento dos recursos dos territorios.

O programa percura espazos de intercambio en relación co sector pesqueiro para os xoves da zona que teñan obxectivos comúns e moito que aportar no desenvolvemento territorial, apoiando ao sector da pesca dende unha oferta profesional que manteña o motor da economía. Deste xeito crearase emprego  e apoio á empregabilidade preservando os recursos e áreas costeiras, ao tempo que se  loita contra o cambio climático.

A actividade destes que, sen dúbida, poden aportar esa remuda ou relevo xeracional terálugar entre os meses de setembro de 2020 e abril de 2021, en edicións trimestrais (setembro-decembro de 2020) o primeiro e (de xaneiro a abril de 2021) no segundo trimestre.

É ben seguro que o señor Ciprián Carballeira, de seguir vivo, apoiaría esta iniciativa que, de ir avante, pode producir ese tan desexado relevo que para os armadores nunca chega e que para as novas xeracións de titulados marítimo-pesqueiros nunca -ou en contadas ocasións- lles outorga o que o seu título prevé.