“Stop Desafiuzamentos” Barbanza informa sobre os alugueres pola situación da COVID 19

Ante a gran cantidade de familias que contactan directamente coa Plataforma “Stop Desafiuzamentos” Barbanza por problemas económicos no momento de poder pagar a renda das súas vivendas en réxime de aluguer. Temos que informarlles que, #ante a Covid 19, tanto por parte do Goberno do Estado como por parte da Xunta de Galicia, decretáronse unha serie de medidas para paliar estas situacións.

Así se pode solicitar, por parte dos arrendatarios (inquilinos) unha moratoria do pago da renda ou ben o poder acollerse a unha axuda económica directa para o pago do aluguer. Para iso é necesario acudir aos propios Departamentos dos Servizos Sociais municipais de cada un dos Concellos, unha vez que hai que xustificar a situación de vulnerabilidade das familias solicitantes.

Tamén, desde a Plataforma, está a observarse algúns casos de arrendadores que se dedican a “acosar e perseguir” a algúns inquilinos por ter debidos varias mensualidades e esas situacións hai que xestionalas a través do diálogo e, de non ser posible, acudindo aos Tribunais de Xustiza pero nunca “acosando e amedrentando” ás familias, a maioría loxicamente con escasos ingresos económicas sobrevindas por mor de emerxencia sanitaria.

Como é lóxico, as familias que acoden á Plataforma prefiren manter o seu anonimato por temor á posible estigmatización e futuras “represalias”. Saúdos cordiais. Plataforma “Stop Desafiuzamentos” Barbanza 634 708 432