“Stop Desafiuzamentos” Barbanza denuncia a situación de desamparo de 7 familias en Boiro

Edificio da Avenida da Constitución número 4 de Boiro

Sete familiares de Boiro puxéronse en contacto coa Plataforma “Stop Desafiuzamentos” Barbanza para denunciar a súa situación irregular e de desamparo na que están a vivir nas súas residencias habituais que se atopan no edificio sito na Avda.da Constitución núero 4 de Boiro. As familias teñen subscritos contratos de aluguer cunha inmobiliaria denominada ” VECTOR PLUS” asinados no ano 2015 e 2016, por un período inicial de tres anos, prorrogables. Ante o embargo de créditos efectuado, por parte do concello boirense, e as débedas que tiña contraída co mesmo a inmobiliaria, os inquilinos estiveran abonando os importes dos alugueres ao propio Concello e agora atópanse, actualmente, con que descoñecen quen é en realidade os propietarios dos devanditos inmobles.

A maioría das familias teñen sentenzas xudiciais favorables ás súas pretensións, por parte dos Xulgados números uno e tres de Riveira, ante as denuncias por desafiuzamento en precario iniciado, no seu momento, por parte da propiedade ” VECTOR PLUS” e que quedaran sobreseídos.