Ribeira renovará o pavimento da rúa Manzanares nun tramo de 110 metros

O Concello de Ribeira aprobou o orzamento necesario para proceder á renovación da histórica rúa Manzanares na cidade de Santa Uxía ao longo dun tramo de 110 metros.
A frecuente rotura das lousas de granito do pavimento actual —ocasionada sobre todo polo tránsito de vehículos— obrigan a que a brigada de obras teña que acudir cada pouco a arranxar estas eivas, razón pola cal se decidiu no Executivo substituír este material por un máis resistente formigón pulido (intercalado con franxas de granito tal e como se está a facer noutras rúas da cidade) no que atinxe á capa de rodadura. Consérvanse as lousas de granito nos laterais e as que estean en mal estado serán reparadas.
A zona de actuación comprende entre as prazas de Compostela e Pontevedra e o orzamento da actuación ascende a 9.500 euros. Será executado pola brigada de obras nos próximos días, unha vez sexan
notificados os veciños afectados e en especial os que dispoñen de vehículo a motor.
Acceso a garaxes
Neste último sentido, habilitarase un acceso alternativo para entrar e saír dos garaxes a través da praza de Pontevedra.

Rúa Manzanares, Ribeira