Ratificada a axuda de 30 millóns á paralización da actividade pesqueira. Por Antón Luaces

O Boletín Oficial do estado (BOE) publicou hoxe o real decreto aprobado polo Goberno que establece unha liña de axudas para armadores e pescadores. O destino destas axudas é financiar a paralización temporal da actividade pesqueira, paliando así os efectos da crise de coronavirus.
Estas axudas por importe de 30 millóns de euros xa foran anunciadas a semana pasada pola portavoz do Gpoberno María Jesús Montero, que adiantaba que con tal aprobación “acadaríase dar liquidez, de maneira urxente e acurtando os prazos para asegurar unha plena efectividade”. 

Esta axuda, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) nun 75% e nun 25% polo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, vai destinada a armadores de buques pesqueiros da lista III do Registro de Buques y Empresas que estean dados de alta no Registro General da frota pesqueira e que levaran a cabounha actividade pesqueira de alomenos 120 días no mar durante os dous anos civís anteriores á data de presehnjtación da solicitude da axuda.
Os mariñeiros tamén poderán beneficiarse desta axuda sempre e cando traballaran a bordo dun buque pesqueiro español afectado pola paralización temporal alomenos 120 días , así como os que teñan a condición de beneficiarios, que presentaran  as súas solicitudes e percibirán o seu importe a través dos armadores dos barcos nos que estaban enrolados.
Deste xeito, entre 6.000 e 9.000 buques e as súas tripulacións poderán optar a estas axudas, polo que o Goberno entende que poderán evitar perdas de emprego tanto na súa condición de autónomos como na de asalariados.
Para acadar estas axudas teráse en conta o período comprendido entre o 16 de marzo e o 15 de xullo de 2020 de empresas que non presentaron un procedemento de suspensión de contratos ou cese de actividade e que, segundo a ministra María Jesús Montero, o real decreto “compensará en todo o posible e de xeiro rápido, aparada á que se viu obrigada  esta actividade para que España siga a ser líder da produción pesqueira na Unión Europea”.