O GAEM de Ribeira contará a curto prazo cun novo vehículo de asistencia

O Concello de Ribeira informa da apertura do prazo de presentación de ofertas para o subministro dun vehículo destinado ao Grupo de Apoio e
Emerxencias Municipal (GAEM).
O exponencial aumento do volume de traballo deste servizo dende que se produciu a irrupción da pandemia fai conveniente a adquisición dun vehículo que posúa unhas prestacións adecuadas as funcións que realizan os efectivos do GAEM. Así, deberá contar cunha potencia mínima de 120 cabalos e unhas dimensións mínimas de 5,30 metros por 1,85 metros. Tamén ten que ter freos dianteiro e traseiro de disco, motor turbodiésel, seis prazas e cambio manual de seis velocidades. Así mesmo, posuirá dúas portas dianteiras, portón lateral deslizante acristalado e porta dobre traseira sen cristal. O volume de carga debe situarse entre 3 e 5 metros cúbicos.

Trátase dunha contratación que está subvencionada a través dun
convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ribeira, asinado con data de 9 de xullo. O orzamento base de licitación son 32.000 euros, IVE incluído, e o prazo de entrega é de 45 días a partir da formalización do contrato.
As empresas interesadas dispoñen ata o 11 de setembro á medianoite e poden formular as súas propostas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).