O Concello de Ribeira entre os estafados mediante contas falsas de empresas

Os concello de Ribeira e Vilagarcía foron obxecto de estafas por unha rede que usurpa os datos de empresas coas que teñen contratados servizos para, mediante a creación de contas falsas, conseguir que os pagos vaian parar aos seus petos. As compañías das que subtraeron os datos para suplantar a súa identidade son distintas en cada concello pero o procedemento é o mesmo.

Os estafadores abriron contas a través da banca dixital cun NIF falso. Facéndose pasar pola empresa en cuestión, remitiron correos aos servizos económicos das respectivas Administracións locais notificando un cambio de conta bancaria para que, a partir dese momento, fixesen alí os ingresos. No caso de Ribeira, a empresa suplantada é Ferrovial coa que o Concello ten contratado o servizo de iluminación pública. O pago que foi parar a mans dos estafadores ascendeu a 180.000 euros.

O asunto está baixo investigación xudicial e as informacións adiantadas polo concello indican que se solicitaron as certificacións correspondentes, que foron achegadas polos estafadores, e efectuouse a transferencia á nova conta. Foi a propia entidade bancaria a que advertiu ao Concello de que o departamento de fraudes detectara a existencia dunha conta fraudulenta. Inmediatamente o Concello interpuxo unha denuncia en comisaría.Os casos de Ribeira e Vilagarcía coinciden en que é a mesma entidade bancaria na que os estafadores suplantaron ás empresas de servizos. Trátase do BBVA que alertou aos responsables municipais de que existía unha conta fraudulenta.

No caso de Ribeira o fraude ascende a 180.000 euros en Vilagarcía: 187.000 euros que se realizaron en dous pagos. Avisado polo banco, o Concello arousán puido recuperar o segundo deles, de 90.000 euros.