Entran en funcionamento os locais dos grupos políticos habilitados no Consistorio de Boiro

O Concello de Boiro anunciou este 3 de agosto a posta en funcionamento, no andar baixo do Consistorio, dos locais habilitados para servir de acubillo ás sedes dos grupos políticos con representación na corporación municipal. Esta medida, cuxo regulamento de uso foi aprobada en pleno, implica a posta a disposición das agrupacións de espazos-despacho acondicionados para organizar xuntanzas ou prestar atención veciñal.

Os locais, postos a punto e adxudicados a aqueles grupos que os solicitaron, están formados por tres despachos e unha sala de reunión. Teñen entrada independente e están equipados co material de oficina necesario.

Como dixemos, para o seu uso aprobouse un regulamento, no que se indican as normas de uso dos despachos. A adxudicación e uso dos mesmos paralizouse durante a pandemia, período no que so dous grupos solicitaron facer uso de ditos despachos. “Co acondicionamento destes espazos”, informa o Concello, “cúmprese cun acordo plenario e cunha demanda histórica no municipio boirense”.