Cinco Grupos de Acción Pesqueira lanzan unha proposta formativa para fomentar a substitución xeracional no sector

Os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte, Golfo Ártabro Sur, A Mariña-Ortegal, Sé de Fisterra-Ría de Muros-Noia e Ría de Arousa puxeron en marcha o proxecto Relevo 2020, unha proposta de carácter formativo que busca dar unha substitución xeracional no sector pesqueiro a través da capacitación de mozas, principalmente entre os 16 e os 30 anos.

Os obxectivos do programa son, entre outros, sensibilizar á mocidade acerca da importancia da pesca no desenvolvemento territorial, continuar apoiando a profesionalización do sector e fomentando a innovación e poñer de manifesto a necesidade de preservar os recursos e as zonas costeiras e de loitar contra o cambio climático. O programa formativo inclúe accións para o coñecemento do sector pesqueiro, o deseño dunha carreira profesional, o tecido de redes asociativas e profesionais, o emprendemento activo, o recoñecemento de experiencias innovadoras e os encontros profesionais. levará a cabo entre setembro deste ano e abril do 2021. En cada un dos GALP participantes haberá 15 prazas por edición.