A Pobra abre en setembro o prazo do cobramento voluntario do IBI e do lixo

O Concello da Pobra do Caramiñal abrirá o 1 de setembro o prazo do cobramento para o pagamento voluntario do Imposto sobre Bens Inmóbeis (IBI): urbano, rústico e BICES. Segundo explican fontes do Goberno local, o prazo ficará aberto ata 31 de outubro. Así mesmo, o mesmo período de tempo será aplicábel ao cobramento da taxa do lixo correspondente ao primeiro semestre do presente ano.

No que respecta ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica, o cobramento xa está en marcha desde 15 de xullo, co vencemento estipulado no 30 de setembro.

O Concello explica que “debido á situación sanitaria derivada da COVID-19 recoméndase máis ca nunca ter feita a domiciliación bancaria, mais, de non é así, poderase realizar o pagamento achegándose ata a Oficina de Recadación situada no andar baixo do Consistorio ou chamando ao teléfono de contacto 981843280 e marcando a extensión 2002”. O horario establecido é de luns a venres, de 09.00 a 13.00 horas, sen resultar necesario solicitar unha cita previa.

O vencemento do prazo de ingreso no período voluntario sen ter ingresada a débeda tributaria motivará a apertura do procedemento recadatorio no período executivo coa recarga de constrinximento.