Remeiros do Club Remo Puebla negativo en COVID-19 grazas a Congalsa

Esta semana os 21 remeiros que compoñen a plantilla absoluta masculina do Club Remo Puebla pasaron por unha clínica médica para someterse ao test serolóxigo da COVID-19.
Este trámite foi requerido a todos os clubs da Liga Galega de Traiñeiras como medida de seguridade sanitaria antes de empezar a competición, que no caso da LGT-B (onde se encontra o Club Remo Puebla) comeza o vindeiro domingo 19 de xullo en Chapela (Redondela).
Para poder facer fronte a este gasto inesperado, Congalsa, patrocinador habitual no club, fíxose cargo dos costes de supoñen realizar test serolóxicos, valorados en 30 €, a toda a plantilla de deportistas. O Centro Médico Manuel García Meijide foi a clínica escollida para levar a cabo este
servizo.
Afortunadamente todos os rapaces deron negativo en coronavirus, e xunto cos xustificantes médicos pertinentes están preparados para comezar a LGT-B 2020.