“O mar, porta aberta do Barbanza”, por Antón Luaces

Cando aínda queda moito por dicir do mar a respecto do presente e o futuro das terras do Barbanza, compre botar unha ollada a iniciativas privadas e públicas que tentan mellorar as condicións económico-sociais que permiten avances na Galicia marítimo-pesqueira. Unha delas é o proxecto de cooperación TANZA: INCLUSIÓN SOCIAL, SECTOR PESQUEIRO, ECONOMÍA CIRCULAR, que se vai poñer en marcha nos vindeiros días e do que forman parte varios grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) de Galicia. Son os nomeados Mariña-Ortegal, Ártabro-Norte, Ártabro.Sur, Costa da Morte, Costa Sostible e Ría de Arousa. Esta última, integrada polos concellos barbanzáns da Pobra, Rianxo, Riveira e Boiro.

Segundo dixo en Santiago a conselleira do Mar Rosa Quintana, o proxecto de cooperación Tanza “é un claro exemplo de traballo destes grupos e do que se pode facer sumando sinerxias entre eles , e neste caso tamén con entidades vinculadas ó sector pesqueiro, como confrarías e empresas, e co ámbito da inclusión social, como centros compensatorios de centros especiais de emprego”.
TANZA ​tenta promover asimesmo, e a través desta cooperación entre distintos GALP,  unha maior empregabilidade de colectivos de inclusión social en actividades vinculadas á economía do mar. Entre os seus obxectivos figura tamén crear unha conciencia activa no sector pesqueiro en relación a problemáticas ambientais e da inclusión social e contribuir a un maior aproveitamento do programa de axudas  por parte das entidades de inclusión social.
Este proxecto inclúe diferentes xornadas de presentación coa finalidade de establecer unha rede de contactos e detectar necesidades e oportunidades  en relación á inclusión social. Posteriormente vánse analizar e valorar aquelas ideas que resolvan necesidades dos sectores do mar e xeren empregos para colectivos vulnerables e identificaranse os axentes interesados en levalas adiante.
Este proxecto é un dos tres aprobados na convocatoria de 2020 de axudas para proxectos de cooperación dos GALP no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. Este dispuxo dun apoio de máis de 108.000 euros de oito grupos de dinamización socioeconómica do litoral de Galicia que desenvolveron entre os anos 2016 e 2019 perto de 400 proxectos que mobilizaron un investimento total de 60 millóns de euros.

O xornalista Antón Luaces