En Ribeira 51 nenos apuntados nas axudas de conciliación CAMPARIBEIRA VERAN

Son catro as empresas e 51 nenos e nenas apuntadas ata o momento ao programa de axudas Bono Concilia Campa Ribeira Verán 2020: a iniciativa que, de forma excepcional este ano a raíz do covid-19, vén de lanzar a Concellería de Cultura como un substituto dos tradicionais campamentos
municipais e como un estímulo para as empresas de ocio e tempo libre radicadas no noso municipio.
As catro empresas adheridas son Globiocio, Golfiño, Ociobros e Fit Sport Natural, todas elas con sede no concello ribeirense.
En canto aos 51 rapaces (con idades entre 3 e 12 anos), 45 deles se inscribiron na opción en que ambos proxenitores están traballando ou
teletraballando (ou o único proxenitor, no caso de familias monoparentais e con custodio non compartida). Neste suposto, as axudas outorgadas polo Concello consisten en sufragar ata un máximo do 50% do custe da contratación do campamento cun límite de 100 euros ao mes.
Os 4 rapaces restantes optaron polo tipo de axuda destinada ao resto
de familias, no que a subvención é dun máximo de 50 euros ao mes e
ata o 50% do custe da contratación.
Solicitudes abertas
As solicitudes seguen abertas para posibles novos inscritos. O prazo
expira o 10 de agosto ou no momento de esgotarse o crédito orzamentario destinado a este fin. Poden formalizarse no Rexistro Xeral do Concello de Ribeira.

Group of people jumping