Presentado un trazado alternativo á variante de Ribeira

A plataforma de propietarios afectados polas expropiacións do proxecto dunha nova variante en Ribeira presentará este xoves as alegacións á devandita obra. Aínda que tamén se formularán de forma individual, os integrantes do colectivo unificarán as súas demandas a través da proposta dun trazado alternativo deseñado polo enxeñeiro rianxeiro Alejandro Piñeiro Lema como o seu proxecto de fin de carreira no 2018, e galardoado co Premio Ovisa, considerado o mellor traballo deste tipo para obras lineais. Onte mesmo tanto a alegación como a súa proposta foi presentado aos grupos políticos da oposición para solicitar o seu apoio.

Os membros da plataforma sinalan, a través dun documento que o trazado alternativo para a circunvalación é mellor por múltiples motivos. O primeiro deles é o económico, xa que como indicou o portavoz do grupo, Jandro Ayaso, « é máis barato». Os afectados defenden que o custo de 9.490.032 millóns é sensiblemente maior ao que propoñen eles de 8.076.063 millóns. Con todo, cabe destacar que no primeiro montante atópase o investimento efectuado para a elaboración do proxecto previsto a realizar.

Os afectados sinalan que a variante oficial discorrerá por un maior número de leiras urbanizables, encarecendo o custo da expropiación forzosa e cortando a posibilidades de crecemento urbanístico.

Trazado alternativo que presentará a plataforma. Remitida