O Concello de Rianxo contratará persoal para o arranxo e mantemento dos servizos municipais

O Concello de Rianxo anunciou esta semana que vai presentar ofertas laborais no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, con vistas á contratación do persoal necesario para o Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2020. Este programa da Deputación da Coruña ten o obxectivo de fomentar o emprego nos concellos mediante a contratación de persoal en situación de exclusión. O obxectivo é cubrir a prestación dos servizos mínimos municipais e a execución de pequenas obras de arranxo e mantemento de infraestruturas.

As categorías para as que o Concello de Rianxo vai presentar a oferta son: oficial 1a albanel (1), condutor-a (1), peón albanel (1) e peón de aglomerado (1). Respecto das bases da convocatoria, pódense consultar xa nun documento en liña habilitado polo Goberno local na súa web, onde se fai saber que as persoas que se contraten deberán estar incluídas nalgunha das seguintes categorías: mulleres (ao ter un diferencial de índice de paro superior ao dos homes), maiores de 45 anos, parados de longa duración, persoas con discapacidades, persoas en situación de drogodependencia, persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña un emprego, persoas con fogar monoparental, persoas con problemas para topar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais, persoas vítimas de violencia de xénero e persoas sen fogar.