Na Pobra ata o luns ás 12 para solicita-la realización das fogueiras do San Xoán

BANDO MUNICIPAL CON RELACIÓN ÁS FOGUEIRAS DO SAN XOÁN DE 2020

PRAZO de solicitudes: ata LUNS 22 DE XUÑO ás 12 h

A única zona autorizada de xeito xeral (sen unha solicitude previa)

vai se-la PRAIA DOS AREOS.

Pódese consulta-lo bando completo a seguir: