A Pobra vai convocar unha bolsa de emprego de persoal de limpeza

O Concello da Pobra do Caramiñal vai convocar proximamente un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego municipal do persoal da limpeza.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES (10 días hábiles) AÍNDA NON ESTÁ ABERTO.

Iniciará trala publicación do anuncio oficial no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña (no día seguinte):

bop.dacoruna.gal

Informarase da publicación do dito anuncio no BOP.

PARA OS EFECTOS INFORMATIVOS simplemente, xúntanse as bases reguladoras do dito proceso selectivo.

(Arquivo Word)

20200609_Resolución_DECRETO 2020-0251 bases bolsa emprego persoal da limpeza 2020

(Arquivo PDF)

20200609_Resolución_DECRETO 2020-0251 bases bolsa emprego persoal da limpeza 2020