A Pobra achega visitas aos establecementos comerciais e hostaleiros para axudalos en materia de seguridade

Co obxectivo de optimizar o regreso á actividade do comercio e a hostalería local, axudando a garantir unha contorna empresarial o máis segura posíbel, o Concello de Pobra pon a disposición das empresas do termo municipal o proxecto #EstablecementosSeguros, un servizo de asesoría sobre medidas de seguridade derivadas da COVID-19. A iniciativa incluirá, entre outras cousas, visitas de asesoramento especializado aos locais para tratar cuestións relacionadas coa pandemia e cos recursos máis eficaces para garantir ambientes seguros.

En termos máis concretos, o servizo está encamiñado á asistencia personalizada, ao subministro de tódolos elementos da cartelaría e da sinalización precisas, ao asesoramento e resolución de dúbidas e á posta á disposición dos bares e restaurantes de cartas en formato dixital que substitúan as tradicionais.

Como requirimento básico para botar man do servizo, pídeselles ás empresas ou profesionais demandantes que estean legalmente constituídos/as e preste servizo no Concello da Pobra. Para solicitar o asesoramento, cómpre cubrir o formulario que se achega dende o Goberno local.