A Piscina Municipal de Rianxo confirma a súa reapertura para o 22 de xuño

O Concello de Rianxo confirmou que o 22 deste mes abrirá novamente a Piscina Municipal que, como lembraremos, ficou coas partas pechadas ao longo do período de emerxencia sanitaria, máis de tres meses sen poder acoller usuarios como consecuencia do Estado de Alarma. A empresa encargada da xestión do complexo deportivo, BeOne, reiniciará a actividade do mesmo logo de implantar múltiples protocolos medidas de seguridades e hixiene para adaptar o centro á “nova normalidade”.

O obxectivo de BeOne, en palabras da propia empresa, é “conseguir que o usuario siga gozando da mellor experiencia deportiva, pero con todas as garantías de saúde, seguridade e benestar”. Seguindo este compromiso, envorcou esforzos por adaptar as instalacións para “que estas cumprisen con todas as esixencias estatais, comunitarias e locais” e adoptou unha serie de protocolos propios encamiñados aos mesmos obxectivos.

Todas as medidas adoptadas nos centros deportivos que xestiona BeOne estiveron supervisadas e certificadas pola Cátedra do Deporte da Universidade Politécnica de Valencia. Entre as medidas adoptadas cabe destacar:

• O reforzo en hixiene limpeza e desinfección

• A toma de temperatura no acceso

• A renovación constante de aire e a desinfección continua de filtros de ventilación

• Os puntos de desinfección de calzado e mans

• O horario preferente para maiores de 65 anos

• O control de aforo para poder respectar sempre a distancia de seguridade mínima entre usuarios.

Para consultar todas as súas medidas, podemos acceder á web de BeOne, concretamente ao apartado onde se informa da volta á actividade.

BeOne compensará os servizos pagos e non gozados do mes de marzo e permitirá o acceso gratuíto dos seus usuarios que non se deron de baixa durante o peche ata o 1 de xullo.