O Imserso, comeza a devolver os gastos de anulación

A denuncia realizada pola asociación de Consumidores e Usuarios de Baleares (@ Consubal) e por 65 Ymás logrou que Turismo Social, unha das dúas empresas que xestionan as viaxes do Imserso, comezase a devolver os gastos de anulación que estaba a cobrar indebidamente aos usuarios destas viaxes, que foron cancelados como consecuencia da pandemia do coronavirus.

Esta asociación de consumidores presentou o pasado 15 de maio #ante o Instituto de Maiores e Servizos Sociais (@ Imserso) e o Ministerio de Consumo unha denuncia contra Turismo Social por incumprir o proceso de reembolso publicado polo Imserso e deducir, ademais dos gastos de xestión, tamén os gastos de anulación das viaxes canceladas. Turismo Social, unha UTE –Unión Temporal de Empresas– formada por Globalia ( Air Europa e Viaxes Falcón) e *Ávoris (Barceló Viaxes) e coñecida anteriormente como Mundosenior, é adxudicataria de parte das viaxes –a outra é Mundiplan (Iberia, Alsa e IAG7)– e estaba a deducir aos xubilados un 15% do importe pago en concepto de anulación da viaxe, a pesar de que o Imserso anunciou que os afectados non debían de abonar ningunha cantidade de diñeiro por este concepto. Concretamente, no procedemento de reembolso publicado por este organismo, dirixido por Luís Alberto Barriga e dependente da Vicepresidencia de Dereitos Sociais e Axenda 2030 de Pablo Iglesias (@ PabloIglesias), especifícase que “non se cobrarán gastos de anulación, polo que os usuarios recibirán na conta bancaria facilitada para o efecto ou na tarxeta de crédito ou débito na que realizaron o pago, a cantidade correspondente, unha vez deducidos os gastos de xestión, que ascenden ao 6,20% do importe total do prezo da viaxe interrompida”.
Consubal denunciaba que, desta forma, os maiores estaban a recibir un 21,20% menos do que abonaron polas súas vacacións, a pesar de que non as puideron gozar. Estimábase en 74,20 euros a cantidade que estaban a perder de media cada un dos xubilados afectados. Tras a denuncia, Turismo Social deu marcha atrás e comezou a devolver ese importe.

A polémica polo reembolso das viaxes non acaba, con todo, con esta rectificación. E é que na devolución das viaxes está a deducirse un 6,20% de gastos de xestión. Esta cantidade si que estaba anunciada no procedemento do Imserso, pero Consubal xa presentou unha denuncia por este motivo ao non considerar xusto que sexan os xubilados os que teñan que afrontar este importe por viaxes que eles non anularon nin puideron gozar. Por iso, o portavoz de Consumidores de Baleares, Alfonso Rodríguez (@ rodisan), afirma que seguirán “loitando” para que tamén se devolva ese 6,20%, xa que “este cargo contradi a lei de dereitos dos consumidores e usuarios”. Ademais, anima aos afectados a que reclamen a súa devolución. “Nós entendemos que o que fixo o Imserso é incumprir a Real Decreto-Lei 11/2020, que determina as condicións nas que os afectados por anulacións de viaxes combinadas polo COVID-19 non han de soportar ningún custo. Ademais, hai algo de inmoralidade, porque estamos a falar de persoas maiores, na súa maioría con recursos limitados. As axencias de viaxes alegan que está xustificado porque eles fixeron ese traballo de xestión. Entendendo que iso sexa así, non nos parece xusto é que ese diñeiro págueno os clientes, neste caso os maiores”, explica Rodríguez a 65 Ymás, cifrando en 21,70 euros o que está a perder de media cada damnificado. Igualmente, desde a Organización de Consumidores e Usuarios ( OCU) confirmaron a este xornal que recibiron unha gran cantidade de reclamacións neste sentido e que a súa asesoría legal está a preparar unha demanda colectiva. Desde o Imserso, pola súa banda, confirman que teñen coñecemento da indignación que está a causar o reembolso das viaxes e aseguran que están “a buscar unha solución”.(65 y más)