Comezaron as obras de pavimentado e pluviais da rúa das Escaleiras en Ribeira

O Concello de Ribeira informa de que está en marcha o arranxo da rúa das Escaleiras no barrio histórico de Bandourrío, perpendicular á rúa Manzanares. Os traballos consisten no pavimentado e no equipamento de pluviais e saneamento. Operarios da empresa Marqués de Marancán están executando esta obra, que comporta un investimento de 35.377 euros, IVE incluído. O seu prazo de execución son catro meses.

Conforme ao proxecto técnico elaborado polos servizos municipais, o obxecto perseguido residen en mellorar o entorno. Con tal motivo instalarase unha tubaxe de 85 metros de longo para augas pluviais (xunto a 6 arquetas sumidoiro, 6 pozos de rexistro e 6 acometidas domiciliarias) e outra de 85 metros para saneamento (con 6 pozos de rexistro e 8 acometidas domiciliarias).

Os pavimentos afectados serán repostos con pavimento asfáltico ou lousas de granito, segundo o caso. As escaleiras serán reconstruídas con novo pavimento de formigón.