Aprobados os prezos públicos de matriculación universitaria para Galicia

27 Maio 2020

A Conferencia Xeral de Política Universitaria aprobou hoxe o novo modelo para a redución de prezos públicos de matrícula dos estudos oficiais de Grao para o curso 2020-2021. Na reunión mantida hoxe, presidida polo Ministerio de Universidades e na que están presentes todas as Comunidades Autónomas, aprobouse polo voto maioritario destas últimas a proposta para a redución dos prezos públicos da primeira matricula de grao e un prezo máximo non superior ao do último curso das demais matrículas e de másteres. A proposta, feita polo Ministerio de Universidades, fixa un prezo máximo para cada crédito universitario que varía segundo o grao de experimentalidad en cada Comunidade Autónoma, mediante decisión da Conferencia Xeral de Política Universitaria. Como resultado, limitarase o nivel de prezos resultante do súbito incremento de prezos nalgunhas Comunidades para partir do 2011-2012, á vez que reducirá as disparidades de prezos entre Comunidades Autónomas.

CRITERIOS NO CÁLCULO DOS NOVOS PREZOS NAS TAXAS UNIVERSITARIAS

Tal e como se aprobou no decreto a este respecto, desaparece o sistema de pinzas e a partir de agora o prezo dos créditos universitarios fixaranse ao redor dun máximo nun índice de prezos proposto desde o Ministerio de Universidades. Trátase de fixar os límites mínimos e máximos do índice para diminuír razoablemente os prezos máis altos e, á súa vez, reducir as disparidades entre Comunidades, para o caso das primeiras matrículas. Algunhas das CCAA non necesitarán realizar variacións, xa que non experimentaran unha subida nos prezos dos créditos durante os últimos anos e porque ademais o seu prezo estaba por baixo do prezo medio do crédito do 2011-12. Unha vez aprobado o nivel de prezos para 2020-21 segundo este sistema, considerarase no futuro que devandito nivel, para cada Comunidade, establézase como prezo máximo. Non se establece, con todo, un prezo mínimo.

MODELO DE PREZOS PÚBLICOS

O modelo de prezos públicos dos estudos oficiais de Grao das universidades españolas fundaméntase nos seguintes criterios técnicos:

1- Tómase o prezo medio dos estudos oficiais de Grao en España no curso 2011-2012, os 16,05 euros/crédito, como valor de referencia (columna 4 da Táboa resumen da proposta).

2- A ese prezo asígnaselle un índice 100 e calcúlase a porcentaxe de cada comunidade con respecto a 16,05. Por exemplo, Madrid tiña no curso 2011-2012, 21,60 euros/crédito. Iso significa un índice 134,58 (columna 6).

3- Establécese un índice máximo de 115 do valor dos prezos públicos de matriculación do Grao en primeira matrícula. Ás CCAA que no curso 2011-2012 superaban en máis dun 15% o valor medio nacional (16,05) sitúallas no valor que corresponde ao índice 115. Así, por exemplo, Madrid superábao, tiña 21,60 euros/crédito e 16,05 + un 15%, é 18,46 euros/crédito. Por tanto, Madrid deberá rebaixar o seu prezo a 18,46 euros/crédito. Igual ocorre con Cataluña.

4- As Comunidades autónomas cuxo índice é inferior a 115 e superior a 85 (Aragón, Baleares, Castela e León, Comunidade Valenciana, Estremadura, Navarra, País Vasco e A Rioxa) teñen como prezo máximo para o curso 2020-2021, o prezo que tiñan no curso 2011-2012. Por exemplo: o País Vasco, 16,17 euros/crédito.

5- As Comunidades Autónomas cuxo índice é inferior a 85 (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castela A Mancha, Murcia e a UNED/UNED) non teñen obrigación de baixar os prezos. É dicir, poden utilizar para o curso 2020-2021 os mesmos prezos que no 19-20. Por exemplo, Murcia pode seguir poñendo como prezo máximo 15,51 euros/crédito.

6- O mesmo ocorre para Asturias e Galicia cuxos prezos en 19-20 eran inferiores ou iguais, respectivamente, aos do curso 2011-2012.

7- As Comunidades Autónomas que teñan que reducir os seus prezos públicos da primeira matrícula de Grao ao prezo establecido en cada caso, terán ata o curso 2022-2023 para alcanzalo.

8- As Comunidades Autónomas fixarán un rango de prezos públicos de matriculación das segundas e sucesivas matrículas dos Graos, segundo o seu experimentalidad, que en ningún caso poderán superar os prezos vixentes no curso 2019-2020.

9- As Comunidades Autónomas establecerán o rango de prezos públicos de matriculación nos Másteres Universitarios oficiais segundo experimentalidad e considerando se son títulos que habilitan para o exercicio dunha profesión regulada, en primeira e sucesivas matrículas, tendo presente que se establece como tope máximo os prezos vixentes no curso 2019-2020.

10- As Comunidades Autónomas fixarán un rango de prezos públicos das matrículas oficiais dos Graos e dos Másteres, en primeira e segundas convocatorias, para os e as estudantes residentes en países non pertencentes á Unión Europea, que consideren adecuado, establecéndose como tope máximo o valor vixente no curso 2019-2020.

FLEXIBILIDADE PARA As COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tendo en cuenta que algunhas Comunidades terán que facer un esforzo orzamentario para poder reducir os prezos da primeira matrícula de grao, estas terán a opción de periodizar a súa redución de prezos, establecendo o novo prezo público a partir do curso 2022-23, podendo con todo iniciar a redución de forma inmediata para aliviar os problemas do seu estudantado universitario. O proceso iniciado agora busca facerse cargo dunha situación estrutural de vulnerabilidade ao mesmo tempo que sente as bases para un índice de referencia no futuro. Este proceso culminará coa adaptación dun prezo máximo consensuado en 2022-2023. En ningún caso aumentaranse os prezos actuais e garantirase que o curso 2022-23 os prezos estean adaptados aos máximos pactados.

OBXECTIVOS DO MODELO

O modelo, aprobado na Conferencia Xeral de Política Universitaria, céntrase en definir un sistema de prezos públicos para os estudos oficiais de Grao en España, focalizado nos prezos referidos á matriculación en primeira convocatoria e para o curso 2020-2021. Neste sentido, o obxectivo deste sistema de prezos é dobre. Por unha banda, pretende reducir tanto como sexa posible os prezos públicos de primeira matricula nos estudos de Grao, @teniendo en cuenta a situación de crise económica na que xa entramos, co fin de evitar barreiras suplementarias ao acceso á universidade. Os datos sobre abandono de estudos mostran que se concentra nos e as estudantes con menos recursos. O modelo de prezos públicos aprobado hoxe complementa o incremento de bolsas efectuado recentemente para garantir que as e os estudantes que poidan enfrontarse a dificultades económicas non vexan vulnerado o seu dereito á educación. Trátase de corrixir as subidas excesivas de prezos públicos que se produciron nalgunhas Comunidades Autónomas mediante a utilización do sistema de pinzas decretado polo Goberno daquel entón, a partir de 2011/2012, sen consulta coas Universidades nin coas organizacións estudantís. Doutra banda, trátase de diminuír as grandes diferenzas de prezos públicos entre Comunidades Autónomas, que xa existían en 2011-2012 e que se acrecentaron substancialmente cos incrementos asimétricos que se produciron entre 2011 e 2019 como resultado da utilización diferencial do sistema de pinzas. O sistema anterior foi abrogado por Real Decreto aprobado no Consello de Ministros o 5 de maio de 2020. No seu lugar determinouse que se procede ao establecemento dun prezo máximo para cada crédito universitario específico para Comunidade Autónoma, mediante decisión da Conferencia Xeral de Política Universitaria. A tal fin presentouse hoxe a proposta, finalmente aprobada, que tenta limitar o nivel de prezos resultante do súbito incremento de prezos nalgunhas Comunidades para partir do 2011-2012, á vez que reduce as disparidades de prezos entre Comunidades Autónomas.

Outros artigos

O novo Auditorio de Ribeira abrirá o sábado 1 de xuño

O novo Auditorio Municipal de Ribeira abrirá as súas portas o sábado 1 de xuño e para celebrar a súa apertura, a Concellería de Cultura está a organizar unha programación especial que se estenderá ao longo de todo o mes. Esta coincidirá co "Xuño dá Cultura e as...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Enfermedades terminales”. José Manuel Pena

“Enfermedades terminales”. José Manuel Pena

Estos últimos días las visitas al hospital fueron frecuentes para acompañara un buen amigo que se encuentra viviendo unos difíciles momentos por sudelicado estado de salud. Esta circunstancia me abrió un poco más los ojos ala realidad del sufrimiento, el dolor, el...