A Delegación do Goberno autoriza o Fondo de Continxencia para paliar efectos de catástrofes naturais en municipios como Rianxo

A Delegación do Goberno en Galicia informa da autorización do Fondo de Continxencia para paliar efectos de catástrofes naturais en municipios de seis comunidades autónomas entre os que se atopa Rianxo (A Coruña). Este primeiro ano está prevista a convocatoria de axudas por 5,4 millóns de euros, unha cantidade que alcanzará os 17,2 millóns de euros ata 2023. Os fondos do Ministerio de Política Territorial e Función Pública están destinados a zonas afectadas por circunstancias como os incendios forestais que queimaron parte de Rianxo (A Coruña) en 2019. As subvencións servirán para o arranxo de infraestruturas municipais e da rede viaria. Trátase dunha decisión do último Consello de Ministros, que aprobou un Acordo polo que se autorizou ao Ministerio de Política Territorial e Función Pública a aplicación do Fondo de Continxencia e a concesión dun crédito extraordinario para paliar os efectos de temporais e catástrofes naturais en municipios de seis comunidades autónomas. Tamén autorizou a fixación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros para posibilitar a convocatoria de subvencións por parte do mesmo Ministerio para atender as situacións de emerxencias anteriores. Mediante o segundo Acordo autorízase o establecemento de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, en cumprimento do artigo 47 da Lei Xeral Orzamentaria, para posibilitar ao Ministerio de Política Territorial e Función Pública a convocatoria de subvencións por danos en infraestruturas municipais, rede viaria provincial e insular, previstas no Real Decreto 630/2019, para os municipios das comunidades autónomas citadas. Está previsto que tanto a convocatoria de axudas como a resolución de asignación de subvencións realícense no exercicio 2020, así como o inicio da súa execución, prolongándose aos exercicios 2021, 2022 e 2023, cunhas anualidades por importes de 5.400.980,51 euros, 5.972.849,02 euros, 762.491,36 euros e 571.868,52 euros, respectivamente.