A Biblioteca Municipal de Boiro abrirá a partir do mércores para o préstamo de libros en horario reducido

O Biblioteca Publica Municipal do Concello de Boiro, situada na Casa da Cultura, abrirá este mércores, en horario reducido, para o préstamo e devolución de libros. O horario no que prestará servizo a partir do día 13 será de luns a venres pola mañá, de 9.00 a 13.00 horas, e os martes e xoves pola tarde, de 17.30 a 20.30 horas.
Para garantir a saúde e seguridade do persoal da biblioteca e das persoa usuarias da mesma adoptáronse unha serie de medidas como son a limpeza e desinfección do espazo e o seu acondicionamento con mamparas de protección, así como a colocación de dispensadores de xel hidroalcólico. Polo momento non se permite a presenza na sala para lectura ou estudio.
Na fase 1 o aforo está limitado a so unha persoa, por iso se recomenda
pedir cita telefónica para evitar esperas e aglomeracións no 981 84 84 10.
Deste xeito as persoas usuarias poden facer xa o seu pedido por teléfono e telo listo cando cheguen para recollelo. O acceso á biblioteca farase con máscara e luvas e hai que manter as distancias de seguridade de 2 metros. Polo momento so prestará servizo a biblioteca de Boiro, a situada no Centro Social de Escarabote permanecerá pechada.
As condicións de prestamos mantéñense, pero os servizos de renovación e devolución amplíanse e todos aqueles libros que tiñan data de vencemento a partir do 13 de marzo renóvanse automaticamente ata o 11 de xuño. Por seguridade, os libros que se devolvan non poderán volverse prestar ata que pase un mínimo de 14 días.