Rianxo impulsa a edición máis dixital do certame Enreguéifate

As nenas e nenos queren regueifar e cantar e as redes permiten sortear a imposibilidade de xuntarse para facelo. Na Rede está en activo dende uns anos o certame Enreguéifate, impulsado polos Concellos de Ames, Pontevedra, Rianxo, Santiago de Compostela e Teo co obxectivo de reivindicar en Internet (a través das redes sociais e da páxina www.enregueifate.gal) o cantar rexoubeiro e retruqueiro da regueifa e as súas importantes posibilidades de expresión, comunicación e interactividade.

Se ben as anteriores edicións foron un éxito de participación e repercusión (con centos de vídeos recibidos en cada convocatoria) existían dúbidas sobre se a pandemia e o peche dos colexios ían permitir a continuidade normal da iniciativa. Finalmente esta seguiu adiante con forzas renovadas grazas a incidir no que foi, dende o comezo, o seu medio natural: as novas contornas tecnolóxicas.

Quen está detrás, inscricións e bases

Os concellos de Ames, Pontevedra, Rianxo, Santiago de Compostela e Teo convocan o certame Enreguéifate que pretende apoiar e difundir a regueifa como forma de improvisación oral e contribuír á promoción do uso da lingua galega.

As inscricións están abertas até o 29 deste mes de abril, ou sexa, até este mércores.

Nesta edición, establécense dúas categorías: unha xeral, para calquera persoa, e outra escolar, para alumnado dos centros educativos galegos non universitarios.

A participación é aberta e de balde e concrétase co envío dun vídeo no que, cando menos, dúas persoas aparezan regueifando en lingua galega.

Os vídeos enviaranse a través da web de Enreguéifate xunto co formulario de inscrición cuberto que se atopa na propia páxina.

Establécense os seguintes regueipremios para cada categoría:

· Regueifa máis brava: valoraranse os vídeos cun xeito de regueifar máis ousado, garboso, festeiro e divertido.

· Regueifa máis aguda: valoraranse os vídeos máis enxeñosos, creativos e orixinais desde o punto de vista estético.

· Regueifa máis diversa: valoraranse os vídeos nos que haxa maior heteroxeneidade entre as persoas participantes en canto a sexo, idade, nacionalidade, etcétera.

· Regueifa máis reivindicativa: valoraranse os vídeos cunha temática crítica ou satírica, tendo tamén en conta o tratamento de asuntos de actualidade.

· Regueifa mellor cantada: valoraranse os vídeos nos que se demostre unha mellor entoación, anación e ritmo musical.

· Regueifa mellor falada: valoraranse os vídeos nos que se demostre unha mellor calidade lingüística, tendo en conta o uso coidado, correcto e non sexista da lingua galega en todas as súas variantes dialectais.