Os exames de mariñeiro e patrón da Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira serán en xullo

O Goberno galego confirmou este xoves 9 a modificación das datas dos exames de carácter libre das titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente. O motivo destes cambios non é outro que o Estado de Alarma polo COVID-19 e a imposibilidade de preparar, realizar e avaliar as probas en condicións normais de traballo. A resolución foi publicada pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro (Consellería do Mar) e nela faise saber que se ben as probas estaban inicialmente previstas para este mes (logo do período aberto de matrícula aberto entre o 27 de xaneiro e o 28 de febreiro), pasarán a celebrarse no mes de xullo nos centros de formación dependentes da Xunta: o Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo, a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol e a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira.

Datas específicas

No caso da titulación de mariñeiro pescador, e tendo en conta o número de matriculados, o exame teórico-práctico centralizarase o día 3 de xullo na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira. Este mesmo centro acollerá as probas para a titulación de patrón local de pesca (sección máquinas), que será o vindeiro 9 de xullo, e as de patrón local de pesca (sección ponte e común), que será un día despois, o 10 de xullo. Por último, os exames para a titulación de patrón costeiro polivalente (sección máquinas) serán o 1 de xullo e os de patrón costeiro polivalente (sección ponte) ao día seguinte, o 2 de xullo, e celebraranse nos tres centros dependentes da Consellería do Mar.

A resolución emitida pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tamén establece que aquelas persoas que estivesen matriculadas para algún destes exames e non queiran participar neles como consecuencia do cambio de datas poden solicitar a devolución das taxas correspondentes. Os centros publicarán o horario de realización dos exames nas xornadas previas ás datas das probas.