O Psoe de Ribeira pregunta sobre a instalación dun quiosco permanente na Porta do Sol

A realización das obras de albalinería dun quiosco permanente na praza da Porta do Sol (praza da Igrexa parroquial de Santa Uxía) fixo que os socialistas ribeirenses rexistraran unha serie de preguntas á xunta de goberno local. Queren saber en que xuntanza se aprobóu a concesión da licenza de obras, tamén requiren información relativa ao trámite de apertura da actividade para restauración e cal foi o procedemento de cambio de uso do quiosco, de desmontable a permanente.

O Psoe require información relativa a ocupación de espacio público, xa que a plataforma que antes ocupaba 6 m2., agora ocupa aprox. 10 m2., co cal casi duplica as dimensións do anterior quiosco, e dado que o destino do quiosco permanente a actividade restauradora e a posibilidade de poñer terraza anexa para bebidas e comidas, debería contar coa dotación de aseos públicos polo que quere saber si está contemplado este extremo na concesión da licenza de apertura.

Por último o voceiro do PSde G-Psoe, José Manuel Vilas Álvarez pregunta no escrito presentado sobre cales son as circunstancias que esgrime o Concello de Ribeira para autorizar a instalación do quiosco permanente na praza pública, e si se está facendo prevalecer o interés xeral sobre o interés particular, en base a qué criterio e si se busca a dinamización do espacio público.

Obras no quiosco da praza da Igrexa