O BNG de Ribeira pide a Portos e Costas que ceiben do pago das taxas ás empresas

O Bloque Nacionalista Galego de Ribeira vén de presentar propostas para impulsar a reactivación dos sectores turístico, industrial e hostaleiro durante o proceso de desascalada, un impulso que, segundo fan saber, debe ser conxunto (debe proceder do traballo coordinado das administracións) e debe pór o foco en “paliar as consecuencias sociais e económicas que vai provocar o período de parálise tan longo e extraordinario”. En palabras do concelleiro Luís Pérez Barral, “as persoas e colectivos produtivos máis vulnerábeis non poden ficar atrás nin pagar as consecuencias da crise sanitaria”. Para contribuír a ese propósito, o BNG fixo propostas para ceibar de certas cargas á industria, a hostalaría e o turismo con presenza no bordo litoral.

Ao fío do devandito incluíuse un chamamento ás administracións que xestionan o borde litoral do concello de Ribeira, que son Portos de Galiza e outra parte pola Xunta e por Costas del Estado, sendo estas entidades as responsábeis, tamén, da xestión das actividades económicas que se desenvolven neste terreo. Isto, sinala o concelleiro, implica un cobro de taxas aplicábeis a eidos diversos, como a instalación de empresas, de terrazas e de chiringuitos de praia ou polo amarre de embarcacións destinadas ao transporte turístico de pasaxe. Tendo en conta os atrancos que van supoñer estas taxas para moitas iniciativas empresariais (industriais, hostaleiras e turísticas), o BNG solicita ás administracións que eximan ás mesmas do pagamento destas cargas durante o tempo en que ficaron pechadas.

Para Pérez Barral, todos estes negocios víronse e veranse prexudicados “pola previsíbel redución da clientela que terán en verán, polo que Portos debe deixar o seu afán recadatorio e bonificar as taxas das terrazas que pagan os bares ou os amarres que pagan as empresas turísticas”.

Os nacionalistas piden que Portos estude e implemente todas as vías legais para poder eximir ás empresas do pagamento de taxas portuarias polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servizos durante o tempo que estiveron fechadas pola declaración do Estado de Alarma. Tamén queren que se aplique unha exención de taxas por amarre de embarcacións de empresas turísticas.

Por outra banda e con respecto aos establecementos temporais que se instalen nos areais, os nacionalistas instarán á Xunta e a Costas a aplicar unha bonificación ou redución das taxas pola baixada que terán dos ingresos neste ano atípico no que apenas haberá fluxo turístico.