A Deputación da Coruña achega 7 millóns para contratar 280 profesionais dos servizos sociais nos concellos

A Deputación da Coruña deu a coñecer este venres 17 que vai destinar preto de 7 millóns de euros a contratar 280 profesionais dos servizos sociais nos concellos da provincia. O programa, que abrangue o financiamento de 291.000 horas de traballo, é unha das medidas da entidade provincial para mitigar as consecuencias da crise sanitaria nos concellos de tamaño máis reducido, que viron perigar estes días as posibilidades de fortalecer os seus servizos sociais “xusto no intre en que son máis necesarios”, en palabras da Deputación.

O programa permite aos pequenos e medianos municipios dotarse de persoal técnico especializado, persoal administrativo de apoio e de axuda a domicilio. Segundo fixo saber este venres Valentín González, presidente da Deputación, trátase “duns profesionais que atenden cada día as necesidades de miles de cidadáns con problemas de índole social e económica, que con frecuencia pertencen a colectivos especialmente vulnerábeis: infancia, mulleres vítimas de violencia, persoas con especiais dificultades de inserción laboral, maiores sen recursos ou con discapacidade”

A través deste programa, a Deputación co-financia 291.000 horas de servizo de axuda a domicilio cun prezo de 12 euros por hora. Tamén se financia o 100% do salario das persoas contratadas como persoal administrativo (18.000 €/ano), persoal técnico A2 (22.000 €) e persoal técnico A1 (26.000 €). Podemos consultar os datos da iniciativa no BOP correspondente.